Er du ikke medlem av Nærsnes Vel?

Du er velkommen til å melde deg inn for å gi ditt bidrag!

Medlemskap i Nærsnes Vel er åpent for alle beboere!
Nærsnes Vel har faste aktiviteter:
- Vårdugnad på fellesområder, veier og strender
- Vi vedlikeholder strendene og har sørget for bålpanne og ny sand på Ellefen
- Stemningsfull julegrantenning innleder adventstiden
- Vi er høringsinstans og gir uttalelser til kommunale planer

Nærsnes Vels styre har møter en gang i måneden. Årsmøtet avholdes som regel i mars måned og er åpent for alle velets medlemmer.

Nærsnes Vels veilag:
Veilaget har pliktig medlemskap for alle som har eiendom til velets veier. Det er veilaget som sørger for vedlikehold av vel-veiene, brøyting, strøing og feiing.

For henvendelser vedrørende innmelding, medlemsavgift og fakura bruk denne epost adressen: regnskap(a)nærsnes.no. For generelle henvendelser til Nærsnes Vels styre benytt post(a)nærsnes.no (bytt ut (a) med @).