Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Publisert av Gunnar Volden den 06.02.21. Oppdatert 04.03.21.

ÅRSMØTER 2021

 

Årsmøter i Nærsnes Vel og Veilaget Gamle Nærsnes avholdes:

Torsdag 25. mars på Grendehuset (OBS: KAN BLI DIGITALT. Følg med på informasjon her og på oppslag)

Saker som medlemmer ønsker behandlet av Årsmøtene må være Styret i hende innen utgangen av :

Søndag 21. februar.

Saker kan sendes til post@nærsnes.no

Formell innkalling med agenda, inkludert innkomne saker vil sendes ut på mail til medlemmer innen utgangen av

Torsdag 4. mars.

Agenda vil også henges opp her og på Joker samt at innkomne saker og dokumentasjon til Årsmøtet vil legges ut på hjemmesiden!

Vel Møtt J