Nærsnes Vel avholder årsmøter hver vår, hvor det blant annet velges styre, budsjetter godkjennes og planer vedtas. Informasjon og innkalling til årsmøte publiseres under Aktuelt.