Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Det avholdes årsmøte i Nærsnes vel og Veilaget Gamle Nærsnes  på Grendehuset mandag 27. mai kl. 18:00. 

Det er tid for årsmøte og vaktskifte for flere av vellets styre. Vår nominasjonskomite har funnet frem til nye ressurser som skal sette sitt preg på lokalsamfunnet de neste årene. Noen overliggere blir naturlig vis med inn i neste periode. 

Et spennende år er over. -Nærsnes vel har mottatt tilskudd til å etablere en badstue. -Vil den kunne realiseres? Har Nærsnes andre ønsker for å bygge et sterkt sosialt miljø? Hva skjer når kommunen ikke lenger vil drifte gatelysene på Nærsnes. Har vi gode nok avtaler med brøyteselskapet? Er det behov for å ha dugnad for å rydde i nærmiljøet før 17. mai? Hvordan kan vi gjøre Nærsnes mer attraktivt? Hvordan kan vi ønske nye naboer velkommen? 

Det er mange spørsmål som vi i vellet behandler.

Møt opp og gi ditt bidrag inn i lokalmiljøet.