Styremedlemmer

Martin Sørensen, Skoleveien 5 - Styreleder (støtte Veiansvarlig)

Geir Walaas, Skoleveien 10 - Nestleder (fungerende Styreleder)

Øyvind Bustnes, Gartnerveien 19 - Kasserer

Tor Erwin Vetland, Nærsnestangen 44 A - Veiansvarlig

Tone Øxseth Ski, Gartnerveien 18B - IT-ansvarlig

Marit Thrana, Åkerhagan 12 - Sekretær - Grendehus

Siw Berit Bjelland, Staaks vei 2 - Styremedlem

Steinar Støre, Nærsnestangen 20 - Styremedlem - Vei

Revisorer:
Arve Eidsvik, Nærsnestangen 15 B
Anne Heldal, Nærsnestangen 1 B

Valgkomitè:

Ane Obrestad, Gartnerveien 18 C
Lars Viig Østensen, Nærsnestangen 34 A
Henning Michael Heitmann, Nærsnestangen 44 B