Styremedlemmer

Eirik Davidsen, Krystallveien 31 - Styreleder (støtte Veiansvarlig)

Mona Solli Bendiksen, Sokkabekkveien 2 - Nestleder

Are Pettersen, Åkerhagan 1 - Veiansvarlig

Victor Iversen, Skoleveien 14 A - Kasserer

Arne Nordbø, Gartnerveien 39 - Sekretær/nettansvarlig

Tor Erwin Vetland, Nærsnestangen 44 A - Styremedlem, støtte Veiansvarlig

Signe Vadseth, Gartnerveien 43 - Styremedlem, representant i Grendehusstyret

Gina Baarsrud, Gartnerveien 22 B - Styremedlem, representant i Grendehusstyret

Revisorer:
Ane Grønlund, Nærsnestangen 13
Rita Ravnvik Nilsen, Snarveien 7 

Valgkomitè:

Tone Øxseth Ski, Jonsgrid 18
Ulla Prynmo, Gartnerveien 26
Henning Michael Heitmann, Nærsnestangen 44 B