Styremedlemmer

Eirik Davidsen, Krystallveien 31 - Styreleder (støtte Veiansvarlig)

Mona Solli Bendiksen, Sokkabekkveien 2 - Nestleder

Victor Iversen, Skoleveien 14 A - Kasserer

Tor Erwin Vetland, Nærsnestangen 44 A - Veiansvarlig

Signe Vadseth, Gartnerveien 43 - Styremedlem, representant i Grendehusstyret

Arne Nordbø, Gartnerveien 39 - Sekretær/nettansvarlig

Gina Baarsrud, Gartnerveien 22 B - Styremedlem

Steinar Støre, Nærsnestangen 20 - Styremedlem

Revisorer:
Arve Eidsvik, Nærsnestangen 15 B
Anne Heldal, Nærsnestangen 1 B

Valgkomitè:

Tone Øxseth Ski, Jonsgrid 18
Lars Viig Østensen, Nærsnestangen 34 A
Henning Michael Heitmann, Nærsnestangen 44 B