AKTUELT

Årsmøte 2019

VARSEL OM INNSENDING AV FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE

Årsmøte avholdes tirsdag 26. mars 2019 kl. 18:00 på klubbhuset til NÅIF

 

SKRIFTLIG INNSENDING AV FORSLAG TIL ÅRSMØTE NÆRSNES VEL OG VEILAGET

NB! «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende (skriftlig) innen 15. mars» 2019.

Forslag til saker på årsmøtet kan sendes på e-post til post@nærsnes.no eller via hjemmesiden www.nærsnes.no

 

På vegne av Styret Nærsnes Vel

Geir C. Walaas

fungerende styreleder Nærsnes Vel

Skolebakken 10

3478 Nærsnes

 

----

Er du ikke medlem av Nærsnes Vel?

Du er velkommen til å melde deg inn for å gi ditt bidrag!
Medlemskap i Nærsnes Vel er åpent for alle!
Nærsnes Vel har faste aktiviteter:
- Vårdugnad på fellesområder, veier og strender
- Vi vedlikeholder strendene og har sørget for bålpanne og ny sand på Ellefen
- Stemningsfull julegrantenning innleder adventstiden
- Vi er høringsinstans og gir uttalelser til kommunale planer
Nærsnes Vels veilag:
Veilaget har pliktig medlemskap for alle som har eiendom til velets veier. Det er veilaget som sørger for vedlikehold av vel-veiene, brøyting, strøing og feiing.
 

Innspill/uttalelser fra Nærsnes Vel publiseres under hjemmesidens Arkiv.