AKTUELT

Årsmøte 2018.

VARSEL OM INNSENDING AV FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE

Årsmøte avholdes mandag 12. mars 2018 kl. 19:00 på Grendehuset

 

SKRIFTLIG INNSENDING AV FORSLAG TIL ÅRSMØTE NÆRSNES VEL 

NB! «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende (skriftlig) innen 1. mars» 2018.

Forslag til saker på årsmøtet kan leveres på e-post til post@nærsnes.no eller via hjemmesiden www.nærsnes.no

 

På vegne av; Styret Nærsnes Vel

Eirik Davidsen

Styreleder Nærsnes Vel

Krystallveien 31

3478 Nærsnes

 

----

Er du ikke medlem av Nærsnes Vel?

Du er velkommen til å melde deg inn for å gi ditt bidrag!
Medlemskap i Nærsnes Vel er åpent for alle!
Nærsnes Vel har faste aktiviteter:
- Vårdugnad på fellesområder, veier og strender
- Vi vedlikeholder strendene og har sørget for bålpanne og ny sand på Ellefen
- Stemningsfull julegrantenning innleder adventstiden
- Vi er høringsinstans og gir uttalelser til kommunale planer
Nærsnes Vels veilag:
Veilaget har pliktig medlemskap for alle som har eiendom til velets veier. Det er veilaget som sørger for vedlikehold av vel-veiene, brøyting, strøing og feiing.
 

Innspill/uttalelser fra Nærsnes Vel publiseres under hjemmesidens Arkiv.